بانک سوال مدیریت خانواده البرز

نمونه سوالات رشته مدیریت خانواده

مدیریت و برنامه ریزی

1-     هنر انجام امور به وسیله دیگران ................

الف: سازمان دهی              ب: مدیریت                 ج: تصمیم گیری                    د: برنامه ریزی

2-     کدام هدف برای برنامه ریزی مفید خواهد بود؟

الف: عام                 ب: غیر قابل سنجش                      ج: مشخص                  د: کلی

3-     واحد بنیادین و کانون اصلی رشد و تعالی انسان کدام است؟

الف: مدرسه               ب: جامعه                     ج: خانواده                  د: دانشگاه

4-     خلاصه ای از دخل و خرج یا درآمدها و هزینه ها در دوره ای معین ................ گفته می شود.

الف: بودجه                ب: درآمد                 ج: برنامه ریزی             د: هزینه

5-     اگر هزینه ها و در آمد های خانوا ده ای با هم برابر باشد ، بودجه خانواده در حال ...................... است.

الف: کسری                  ب: تعادل                   ج: مازاد                        د: بدهی

6-     مهمترین مرحله در کنترل ..................

الف: تعیین شاخص کیفی             ب: تعیین شاخص کمی           ج: تعیین استاندارد                

  د: تعیین روش جمع آوری اطلاعات

7-     کارخانه- مغازه- زمین- و .......... جزء کدامیک از سرمایه های زیر محسوب می شوند؟

الف: ثابت                     ب: فیزیکی                  ج: الف و ب                      د: در گردش

8-     در الگوی فرایند ارتباط کدامیک صحیح است؟ فرستنده پیام         ...............          گیرنده پیام

الف: اطلاعات                  ب: پیام                ج: مفهوم ذهنی               د: شنونده

9-     خرید فرش تزئینی یا تابلوی نقاشی جزء کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف: آرزو                ب: خواست                        ج: نیاز                         د: اسراف

10- کدام گزینه جزء سرمایه های در گردش محسوب می شود؟

الف: اوراق سهام – مغازه           ب: اوراق سهام –اوراق مشارکت             ج: زمین – مغازه                 د: زمین- ساختمان

11- هدفی که خانواده تمایل دارد در همان سال به آن دست یابد.

الف: بلند مدت                  ب: بزرگ                          ج: کوتاه مدت                           د: میان مدت

12- مسئول پی گیری هزینه های خانواده درطول ماه ............... نامیده می شود.

الف: مدیر خرج          ب: پدر خانواده             ج: مادر خانواده               د: یکی از فرزندان

13- منظور از بحران مالی خانواده چیست؟

الف: درآمد بیش از هزینه هاست               ب: هزینه بیش از درآمد هاست.             

   ج: پس انداز خانواده کم است.             د: خانواده نمی تواند برای تفریح و ........... هزینه کند.

14- در کدام ÷س انداز اصل آن تضمین شده نیست؟

الف: اوراق سهام      ب: اوراق مشارکت       ج: سپرده گذاری کوتاه مدت     د: سپرده گذاری بلند مدت

15- فعالیت متقارن به فعالیتی گفته می شود که ..............

الف: زمان آنها بر هم منطبق نباشد.            ب: دو فعالیت بتوانند با هم انجام شوند.   

ج: هر فعالیت بطور مجزا و مستقل انجام شود.    د:انجام یک فعالیت منوط به انجام فعالیت دیگری باشد.

16- به گروهی از افراد که از یکدیگر ارث می برند می گویند.

الف: اقوام        ب: خانواده گسترده              ج: خانواده پدرسالار               د: خانواده مادر سالار

17- متعه یعنی الف: نکاح دائم          ب: نکاح منقطع           ج: نکاح موقت         د: گزینه ب  و ج

18- مهمترین معیار درانتخاب همسر چیست؟

الف: زیبایی             ب: تعادل رفتاری               ج: تعادل اقتصادی                  د: تعادل گفتاری

19- طبق قانون ارائه گواهی پزشک قبل از ازدواج ...........

الف: برای پسر الزامی است.                   ب: برای دختر الزامی است.          

  ج:    برای طرفین الزامی است.     د: الزامی نیست.

20- کدام یک از حقوق متقابل زن و شوهر است؟

الف: سکونت مشترک           ب: نفقه             ج: مهریه               د: سرپرستی شوهر به خانواده

21- کدام یک از شرایط زیر برای درستی و صحت نکاح لازم است؟

 الف: شرط اجازه مادر                 ب: شرط میزان تحصیلات                 

  ج: شرط سلامت عقل                   د: شرط سلامت جسم

22- یکی از ارکان مورد تائید اسلام در امر ازدواج  ....... 

الف: زیبایی               ب: مدرک تحصیلی             ج: وضعیت اقتصادی           د: اخلاق

23- دوره سوم کودکی به چه دوره ای گفته می شود؟

الف: 2 – 7 سالگی          ب: 7 – 12 سالگی        ج: 21 – 14 سالگی                د: 0- 2 سالگی

24- اولین مکان آموزش های رسمی کودکان کجاست؟

الف: خانه                 ب: مهد کودک                     ج: مدرسه                           د: دانشگاه

25- کدام یک از موارد زیر باعث رشد هیجانی در کودک می شود؟

الف: بازی        ب: فقدان ارتباط صمیمی با بزرگسالان       ج: عدم امنیت                     د: ترس

26- بلوغ جسمی شرط ............. ازدواج است.

الف: کافی                   ب: لازم وکافی                      ج: لازم                      د: جزء شروط نیست.

27- قران چه چیز را عامل آرامش و سکون و ایجاد مهربانی و رحمت در میان زوجین معرفی می کند؟

الف: ایمان                    ب: ازدواج                             ج: قلب                     د: جوانمردی

28- آفت خانواده چیست؟

الف: فقر نسبی                ب: صبر و شکیبایی             ج: سوءظن وتردید             د: اختلاف سلیقه

29- رسول اکرم (ص) نشستن مرد نزد زن و فرزندش را محبوب تر از چه چیزی نزد خدا می داند؟

الف: نماز              ب: روزه          ج: صدقه                       د: اعتکاف در مسجدالنبی

30 – در پنج سالگی کودک .................

الف: در باره موضوعات استدلال و اندیشه ندارد.            ب: تفاوت اشیاء را می داند.               

  ج: اشکال هندسی را درک می کند.            د: مفهوم «خداهمه جا حاضراست» را درک می کند.

31- بستن بند کفش مربوط به چه مرحله ای از رشد می شود؟

الف: شناختی                        ب: مهارتهای حرکتی               ج: مفاهیم                   د: جسمی

32- خشم در دوره اول کودکی معمولا به دلیل .................

الف: ترس          ب: خستگی و گرسنگی     ج: مداخله بیش از اندازه بزرگسالان         د: موارد ب و ج  

33- اگر مادر طفل را مجبور کند که نیازهایش را با گفتن بیان کند ...................

الف: رشد تکلم طفل بیشتر می شود.              ب: کودک نیازهایش برطرف نمی شود .     

 ج: کودک دچار نقص تکلم می شود.                 د: یادگیری زبان مختل می شود.

34- لجاجت یعنی................

الف: احساس برتری جویی نسبت به دیگران          ب: ناتوانی در همکاری با دیگران             

ج: مقاومت در برابر اراده بزرگسالان                  د: احساس خود بزرگ بینی

35- کدام راه برای تربیت غیر مستقیم مناسب تر است؟

الف: دارای کلام آهنگ دار و قطعات تکراری       ب: داستان طولانی       ج: مباحث علمی و تاریخی      د: کتاب های مجموعه داستان   

36- کدام راه برای تربیت غیر مستقیم مناسب تر است؟

الف: بازی               ب: قصه            ج: آموزش مهارت ها                      د:   ایجاد محدودیت

37- در سنین 3-6 سالگی بازی کودکان.....

الف: جنبه فردی و آزاد دارد.        ب: رقابتی است.         ج: قدرت خیال کودک را افزایش می دهد.        د: به حداکثر مهارتها می رسد. 

38- گروه سنی «ج» به چه گروهی اطلاق می شود؟

الف: سال های آخر دبستان ( 10-11 سال)            ب: سال های میانه دبستان(8-9سال)        

ج: سال های نوجوانی (12-15 سال                   د: سال های اول دبستان(6-7 سال)

39- ................... زبان خاموش افکار و احساسات کودک است.

الف: شعر         ب: موسیقی                 ج: نقاشی                     د: قصه گویی

40- کدام یک در غنی سازی خزانه لغات کودک موثر است؟

الف: دبستان                  ب: مهد کودک                   ج: خانه                   د: پارک                  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:29  توسط علیزاده  |